Polityka jakości

Celem XERVON Polska Sp. z o.o. jest stworzenie, posiadanie i stałe doskonalenie organizacji ukierunkowanej na Klienta. Satysfakcja Klienta i Jego stała obecność w gronie zleceniodawców firmy jest naszym sukcesem.

Powyższe realizujemy poprzez:

 • identyfikowanie oczekiwań i wymagania naszych Klientów oraz skuteczną, elastyczną i wydajną realizację postawionych nam zadań,
 • spełnianie wszystkich obowiązujących nas wymagań prawnych, technicznych i innych, podczas realizacji naszych usług,
 • identyfikowanie i eliminowanie ryzyka oraz ciągłe doskonalenie realizowanych prac,
 • stały nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem procesów,
 • nadzór nad terminowością i jakością naszych usług, naszych podwykonawców i dostawców, wraz z ich regularną oceną,
 • systematyczne monitorowanie zadowolenia Klienta.

Gwarancją realizacji postawionych celów jest:

 • wdrożenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2015,
 • ciągłe doskonalenie poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • dążenie do ciągłej poprawy organizacji pracy i jej optymalizacji,
 • zaangażowanie każdego Kierującego pracą w spełnienie wymagań Klienta oraz zrealizowanie zamierzonych i zaplanowanych celów Spółki.

Od Pracowników Zarząd Spółki oczekuje:

 • znajomości i zrozumienia wagi niniejszej Polityki Jakości,
 • zaangażowania w realizację celów wynikających z niniejszej Polityki poprzez wypełnianie powierzonych zadań.

Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia i realizacji niniejszej Polityki Jakości oraz zaangażowania Pracowników w jej realizację.

Prezes Zarządu XERVON Polska Sp. z o.o
Jacek Bińkowski
Piaseczno, dn. 14.06.2017.

 

© 2018 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com