Polityka środowiskowa

Zarząd XERVON Polska Sp. z o.o. jest zaangażowany w zrównoważony rozwój spółki minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Przekłada się to w Spółce na działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego poprzez dokładne analizowanie wszystkich aspektów środowiskowych, na które mamy wpływ oraz wyciąganiu z tej analizy wniosków służących stałej poprawie zarządzania środowiskowego.

Powyższe realizujemy poprzez:

  • prowadzenie działalności Spółki w zgodzie z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce,
  • ciągłe podnoszenie świadomości naszych pracowników i podwykonawców świadczących dla nas usługi w zakresie ochrony środowiska,
  • stałe monitorowanie wpływu na środowisko wynikającego z prowadzonej działalności Spółki,
  • poszukiwanie technologii i rozwiązań służących minimalizacji wpływu na środowisko,
  • racjonalne korzystanie z takich zasobów jak woda, energia i paliwa,
  • ciągłą poprawę zaplecza technicznego związanego z realizacją bieżącej działalności.

Gwarancją realizacji postawionych celów jest:

  • wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz Listą Kontrolną Podwykonawców SCCPETRO,
  • zaangażowanie każdego pracownika Spółki w budowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego,
  • budowanie świadomości i kreowanie postaw proekologicznych wśród pracowników oraz partnerów z którymi współpracujemy.

Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia niniejszej Polityki Środowiskowej oraz zaangażowania wszystkich pracowników w jej realizację.

Prezes Zarządu XERVON Polska Sp. z o.o
Jacek Bińkowski
Piaseczno, dn. 04.11.2013,.

© 2017 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com