Polityka środowiskowa

Zarząd XERVON Polska Sp. z o.o. jest zaangażowany w zrównoważony rozwój spółki minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Przekłada się to w Spółce na działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska naturalnego oraz budowanie postaw proekologicznych.

Powyższe realizujemy poprzez:

  • prowadzenie działalności Spółki w zgodzie z wymaganiami prawnymi i wymaganiami innych stron zainteresowanych,
  • identyfikowanie i analizowanie wszystkich aspektów środowiskowych, na które mamy wpływ oraz stałe doskonalenie zarządzania środowiskowego,
  • ciągłe podnoszenie świadomości naszych pracowników i podwykonawców świadczących dla nas usługi,
  • stałe monitorowanie wpływu na środowisko wynikającego z prowadzonej działalności spółki,
  • poszukiwanie technologii i rozwiązań służących minimalizacji wpływu na środowisko,
  • racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych i nośników energii,
  • ciągłą poprawę zaplecza technicznego związanego z realizacją bieżącej działalności.

Gwarancją realizacji postawionych celów jest:

  • wdrożony, utrzymany i stale doskonalony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 oraz Listą Kontrolną Podwykonawców SCCPETRO,
  • zaangażowanie każdego Pracownika firmy w budowanie i udoskonalanie Systemu Zarządzania Środowiskowego,
  • kreowanie świadomości i postaw proekologicznych wśród Pracowników oraz Partnerów, z którymi współpracujemy.

Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia niniejszej Polityki Środowiskowej oraz zaangażowania Pracowników w jej realizację.

Prezes Zarządu XERVON Polska Sp. z o.o
Jacek Bińkowski
Piaseczno, dn. 14.06.2017.

© 2018 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com