Polityka jakości

Zasadniczym celem XERVON Polska Sp. z o.o. jest stworzenie, posiadanie i stałe dopracowywanie organizacji ukierunkowanej na Klienta:

 • sukcesem spółki jest zadowolenie Klientów, korzystających z naszych usług oraz ich przeświadczenie o naszym pełnym zaangażowaniu w wykonywaną usługę dla ich potrzeb,
 • satysfakcja klienta i jego powrót do nas jest sukcesem firmy,
 • zobowiązujemy się do stałego dążenia, aby oczekiwania i wymagania naszych Klientów zaspokoić, poprzez skuteczne, elastyczne i wydajną realizację postawionych nam zadań,
 • zobowiązujemy się do spełnienia wszystkich obowiązujących nas przepisów prawnych podczas realizacji naszych usług.

Cele powyższe będziemy realizować poprzez:

 • rozwijanie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008,
 • podwyższanie kwalifikacji naszych pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
 • doskonalenie realizowanych prac,
 • stały nadzór nad przygotowaniem i przebiegiem procesów,
 • nadzór nad terminowością i jakością usług naszych podwykonawców i dostawców, wraz z ich regularną oceną,
 • systematyczne badanie zadowolenia naszych Klientów.

Zarząd Spółki oczekuje od każdego kierującego pracą, aby wykonując swoje obowiązki dążył do zrealizowania zamierzonych i zaplanowanych celów w Spółce, przy zachowaniu zadowolenia klienta, własnym zadowoleniu z wykonywanej pracy i zadowoleniu bezpośredniego przełożonego, przy osiągnięciu pozytywnego efektu finansowego dla Spółki.

Od pracowników realizujących kontrakty Zarząd Spółki oczekuje:

 • zachowania bezpieczeństwa pracy,
 • utrzymania bardzo dobrej jakości usługi - produktu,
 • osiągnięcie takiej organizacji pracy i skuteczności, aby ilość wykonanej usługi - produktu umożliwiło osiągnięcie Spółce zysku zapewniającego jej stabilność i dalszy rozwój.

Zarząd Spółki deklaruje przyjęcie odpowiedzialności za wdrożenie i realizację polityki jakości. Również wszyscy pracownicy poprzez zdobycie świadomości o wadze wprowadzanego systemu jakości dla Spółki mają uznać te zadania za priorytetowe i mają stale dążyć do ich realizacji i doskonalenia.

Niniejsza polityka jest znana, zrozumiała i publicznie dostępna.

Prezes Zarządu XERVON Polska Sp. z o.o
Jacek Bińkowski
Piaseczno, dn. 04.11.2013.

 

© 2020 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com