DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

DOFINASOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

 

W dniu 18.01.2024 roku Spółka XERVON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, zawarła umowę nr 2024-W1-0637 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie na realizację projektu pod tytułem:

„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII POPRZEZ DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY”

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu:    

„Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”

Działania inwestycyjne realizowane są w ramach zadania:

„Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

 

Całkowita wartość Projektu: 87 980,00 PLN

Wartość dofinasowania: 69 784,00 PLN

 

Głównym celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne w branży rusztowań, poprzez zakup środków ochrony indywidualnej (ŚOI), zestawów do ewakuacji ludzi z wysokości, detektorów gazowych i wciągarek wraz z osprzętem.

Zakup oraz zastosowanie w/w rozwiązań technicznych pozwoli skutecznie chronić pracowników przed upadkiem z wysokości (ŚOI), umożliwi bezpieczną ewakuację w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej (zestawy ewakuacyjne), uchroni pracowników przed zagrożeniami występującymi podczas prac w strefach gazowo niebezpiecznych, np.: w przestrzeniach ograniczonych (detektory gazowe) oraz bezpośrednio przełoży się na obniżenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas transportu materiałów.  

Więcej w tej kategorii: « Corporate Compliance

© 2020 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com